ABOUT

We listen, We train. We care.

HAPPY FRIENDS
“During the first part of my career, I knew Rob as a fellow athlete. He was very strong both mentally and physically with a very positive can do-attitude which I found very inspiring. Nowadays I’m given the opportunity to enjoy Rob as a coach instead. I’ve been competing for a lot of years but I still feel the best fight is not yet fought. It´s a great feeling (the best really) and Rob is a big part of that.”
JENNIE BROLIN, World Champion, 3 times European Champion, a mom, Software Engineering Team Manager
“In 2010 i was asked by the Swedish Jujutsu Federation to organize a new national Team. At that time i got to know that Rob Haans moved to Sweden. I gave it a chance to call him and asked him if he would like to be the coach for the fighting system. With his knowledge about jujutsu, his humbleness and his gift to ”feel” a fighter he created a team spirit which i never expected. Every camp is a new experience, fun and educational. The Swedish jujutsu Federation hopes for a long partnership with Rob and looks forward to build from our successes!”
MICHAEL KUNTZ Team Manager Team Sweden Jujutsu
Tillsammans med Rob och Bobby fick 50 medarbetare möjlighet att få en ökad självkännedom kring sina egna grundläggande värderingar. Utifrån värderingsrangordningen Values förflyttas vi längre in i oss själva på ett bekvämt och tillrättalagt sätt. Vi utmanar varandra och leds på ett säkert sätt av Rob och Bobby i processen. Med sin erfarenhet från idrottsvärlden tar Rob med oss ut på judomattan och relaterar till sin tid som elitidrottare och Landslagscoach. Vad är viktigt där, och hur kan vi relatera det till vårt arbete? Samtalen kring att ha världens bästa jobb engagerar och rösterna lyfter när frågan diskuteras. Vi skulle berätta varandra varför man tycker att man har världens bästa jobb. Den teoretiska förankringen tryggas under Bobbys ledning och som coachar oss till att coacha varandra genom samtal som kan vara både utmanande och obekväma. Citat från medarbetare efter dagen: “När jag hörde kollegornas berättelser så hände något med mig” “Berättelser om judomattan och Landslaget tilltalade mig, jag förstod precis den metaforen om likheten med att vara professionell på jobbet” “Att få fundera över varför jag gör det jag gör var både utmanande och stimulerande och övertygade mig än mer om att jag är på rätt plats”
INGRID SCHÖLIN, Avdelningsledare på Geriatrikavdelning, Region Skåne